കോൾഡ് റോളിംഗ് മിൽ

 • റിവേഴ്‌സിംഗ് കോൾഡ് റോളിംഗ് മിൽ

  റിവേഴ്‌സിംഗ് കോൾഡ് റോളിംഗ് മിൽ

  ബ്രാൻഡ്: ടെംഗ്ഡി മെഷിനറി
  മോഡൽ നമ്പർ: ഫ്യൂറിംഗ് ചാനൽ സീലിംഗ് സിസ്റ്റം റോളിംഗ് മെഷീൻ
  ലീഡ് സമയം: കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.സമയം(ദിവസം) 60
  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ: ഉപകരണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ സ്കീം ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ
  സേവനം: 1 വർഷത്തെ വാറന്റി